Tävlingsvillkor & integritetspolicy

Specifika villkor för tävlingen
Specifika villkor för respektive tävling och det pris du kan vinna anges i det tävlingsinlägg som publiceras av Yipin i relevant kanal, till exempel i sociala medier, på yipin.se eller på kupong i butik.

Tävlingen pågår till och med det datum som anges på kanalerna ovan. Tävlingsbidragen som är Yipin tillhanda först efter tävlingens slutid ingår inte i tävlingen.

Yipin tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

 

Integritetspolicy

De uppgifter du lämnar om dig själv kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen. Uppgifterna kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att vinsten ska inträffa och/eller nå deltagarna. Du har rätt att när som helst utan kostnad begära att få tillgång till, radera och/eller komplettera dina personuppgifter.

Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa allmänna tävlingsvillkor och samtycker till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

Ansvarig för tävlingen är: Nordic Green Food AB, Vargmötesvägen 13, 128 46 Vallentuna.

 

Vem får delta i tävlingen?
För att delta i tävlingen måste du godkänna reglerna för tävlingen och vara över 18 år och folkbokförd i Sverige.

 

Om tävlingar i sociala medier

Om tävlingar publiceras i sociala medier är denna inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till den valda sociala mediekanalen, såsom Facebook eller Instagram.

För att delta måste du ha en fullständig version av Instagram/Facebook.

 

Hur utses vinnare?

Vinnarna lottas fram av medarbetare på Yipin. Beslutet kan inte överklagas och Yipin behöver inte heller motivera sitt beslut.

Vinnarna kommer att bli informerade personligen via sociala medier eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Yipin tar inte ansvar för konsekvenserna om ett tävlingsbidrag försvunnit eller sänts fel till Yipin. Yipin tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan till eller slutresultatet av denna tävling.